Триокил 50 мл.

4.60лв.

Категория: Етикет:

Активно вещество: Циперметрин  3,5 гр/100 гр., Тетраметрин  1,5 гр/100 гр., Пиперонил бутоксид  4,7 гр/100 гр.

Категория - Масова

Разходна форма: 1 л/10 кв. м.

Концентрация на раб. разтвор: пълзящи - 3-4%, летящи - 2%

Предназначение:

Биоцид за борба с пълзящи и летящи насекоми на отрито и закрито в жилища, болници, заведения за обществено хранене, хотели, училища, складове, селскостопански постройки и др.

Прилагайте  след като прочетете указанията за употреба!

Начин на употреба: Напръскват се директно стените, дървените и ламаринени плоскости, прозорците и местата, където насекомите живеят и се крият. След 30 дни напръскайте отново. Обработените помещения остават затворени 1-2 часа, след това се проветряват 5-6 часа. Достъпът до третираните зони на открито е след 24 часа.