Изберете страница

Описание

Този продукт се закупува с рецепта!

Активна субстанция в 100 ml продукт:

Diazinon                                                                                                  60.0 g

Ексципиенти:

Lincol ORH 40 ( Polyethylenglycole еster of Castor oil etox.40 e.o.)   20 g

Polyethylen glycolum PEG 400                                                              до 100 ml

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМПГоведа, овце, кози, свине и кучета.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯЗа лечение при инвазия с кърлежи, бълхи, въшки и мухи при говеда, овце, кози, свине и кучета. За лечение на краста. При лечение при инвазия с крастни кърлежи са необходими две до три  третирания, съпроводени с третиране и на помещенията, където живеят животните.

МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Само за употреба върху кожата чрез изкъпване или под формата на спрей.

Свине – 10 ml от продукта се разтварят в 24 литра вода – две до три последователни третирания с интервал от седем до десет дни.

Овце – 420 ml от продукта се разтварят в 1000 литра вода – две третирания с интервал от 7 до 12 дни.

Говеда – 1 литър от продукта се разтварят в 1000 литра вода – две третирания с интервал от 7 до 12 дни.

Кучета – 1 ml от продукта се разтварят в 2,4 литра вода с интервал от 8 до 10 дни.

Преди употреба прочети листовката.

КАРЕНТЕН СРОКМесо и вътрешни органи: 28 дни. Мляко: 7 дни.