Този продукт се отпуска само по лекарско предписание, а продажбата се осъществява на място във ветеринарната аптека след представяне на рецепта, издадена от регистриран ветеринарен лекар.

Грануфарм Унгвент 50 гр.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ: Прилага се при пресни инфектирани рани, язви, при екземи, дерматити, мокрец, язви и фистули на копитото.

Грануфарм Унгвент

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ: Активни субстанции в 100 gЕthacridini lactas, Rivanolum-1.0 g;  Flavacridini hydrochloridum, Tripaflavinum-1.0 g; Methylthioninii chloridum, Methylenblau-1.0 g; Acidum Salicylicum-1.0 g. Унгвент за кожа. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП: Животни компаньони, екзотични животни и коне. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ: Прилага се при пресни инфектирани рани, язви, при екземи, дерматити, мокрец, язви и фистули на копитото. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Начин на приложение: Прилагане върху кожата. Прилага се двукратно – сутрин и вечер в продължение на 4-5 дни. Болното място се почиства, ако е необходимо се извършва хирургическа обработка и след това се намазва с тънък слой от унгвента. Преди употреба прочети листовката. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ: Не е приложимо. Не се разрешава за употреба при коне, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Не се разрешава за употреба при коне, чиито месо и вътрешни органи са предназначени за  консумация от хора. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява при температура под 25 °C. Да се съхранява на сухо място. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява далеч от храни и напитки. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание. Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. След отваряне използвай в рамките на 2 месеца.

 

 

 

 

 

Допълнителна информация

Размери 0.05 см