Този продукт се отпуска само по лекарско предписание, а продажбата се осъществява на място във ветеринарната аптека след представяне на рецепта, издадена от регистриран ветеринарен лекар.

Грануфарм течен, 100 мл.

.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ: Прилага се при пресни инфектирани рани, при декубитални рани и язви, при екземи, дерматити, мокрец, язви и фистули на копитото

Грануфарм течен

Съдържание на активните субстанции: Активни субстанции в 100 mlЕthacridini lactas, Rivanolum-0.37 g; Acriflavinii chloridum, Tripaflavinum,-0.37 g; Methylthioninii chloridum, Methylenblau-0.74 g; Acidum salicylicum-2.22 g. Разтвор за кожа. Видове животни, за които е предназначен ВМП: Животни компаньони, екзотични животни и коне. Терапевтични показания: Прилага се при пресни инфектирани рани, при декубитални рани и язви, при екземи, дерматити, мокрец, язви и фистули на копитото. Метод и начин на приложение: Прилага се върху кожата, двукратно – сутрин и вечер. След предварителна хирургическа обработка засегнатите места се тушират; при мокрец болният участък предварително се измива и подсушава. Преди употреба прочети листовката. Карентен срок: Не е приложимо. Не се разрешава за употреба при коне, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Не се разрешава за употреба при коне, чиито месо и вътрешни органи са предназначени за консумация от хора. Срок на годност: След отваряне използвай в рамките на 2 месеца. Специални условия за съхранение: Да се съхранява при температура под 25 °C. Да се съхранява далеч от източници на топлина. Да се съхранява на сухо място. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание. Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.